checklist kwaliteitscriteria

Checklist kwaliteitscriteria zorgverlener / Functieomschrijving

 

 

√  Graag met mensen omgaan.

√  Besef van eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot zorg.

√  Besef van hygiënische omgeving en hygiënisch werken.

√   Stressbestendig en besluitvaardig; blijft kalm bij onverwachte gebeurtenissen en weet snel en effectief te handelen.

√   Respect voor verschillende culturele achtergronden en ideeën.

√   Inlevingsvermogen.

√   Fysiek in staat zijn tot begeleiden van ouderen.

√   Positief om kunnen gaan met ouderen.

√   Qua taalvaardigheid in staat zijn tot het begeleiden van ouderen.

√   Effectief herkennen en het op gepaste wijze bespreekbaar maken van verwaarlozing, mishandeling.

√   Flexibel in kunnen spelen op gebeurtenissen en programma aanpassen indien nodig.

√   Kan Nederlands lezen en schrijven.

√   Is goed telefonisch bereikbaar tijdens haar werk.

√   Neemt behoeften en wensen van de zorginlener als uitgangspunt.

√   Is integer, kan beroepsgeheim hanteren.

√   Zoekt communicatie c.q. hulp als hij/zij problemen ervaart in werk of privésituatie.

√   Staat open voor hulp, suggesties en nieuwe regelgeving vanuit de overheid of het bemiddelingsbureau.

√   Kan zelf gesprekken beginnen, onderwerpen aankaarten.

√   Overdracht verloopt naar tevredenheid van alle betrokkenen.

√   In staat privé- en gezinsomgeving en –situatie te combineren met werkomgeving.

√   Houdt overzicht.

√   Staat open voor feedback.

√   Is zich bewust van zijn/haar dienstverlenende functie als medewerker en daaruit voortkomende consequenties.

√   Is betrouwbaar in het nakomen van afspraken.

√   Kan kwaliteitsnormen aannemen en wil deze uitvoeren.