belangrijke informatie

Belangrijke algemene informatie voor medewerkers

De Ouderenbemiddeling is een bemiddelingsbureau, waarbij u als zorgverlener een overeenkomst voor een opdracht met de zorginlener en niet met De Ouderenbemiddeling zelf sluit. U sluit een overeenkomst voor een opdracht met de zorginlener, waarop de algemene voorwaarden van De Ouderenbemiddeling van toepassing zijn.
Hierin wordt geregeld dat er een uurtarief wordt overeengekomen dat door de De Ouderenbemiddeling is vastgesteld of is overeengekomen. De Ouderenbemiddeling voert de kassiersfunctie uit ten aanzien van de zorginlener en u als zorgverlener. Rond de 15e van de maand wordt uiterlijk de vergoeding bijgeschreven op uw rekeningnummer.

Duur van de werkzaamheden:
Er wordt maximaal 3 dagen per week voor de zorginlener gewerkt. Dit is vastgelegd in de wet dienstverlening aan huis die per januari 2007 is ingevoerd.

Verklaring omtrent het gedrag:
Wanneer u als Medewerker wilt komen werken moet u kunnen aantonen dat u beschikt over een verklaring omtrent Goed Gedrag. Deze is te halen bij het gemeentehuis of stadskantoor binnen uw woonplaats. De kosten van de overeenkomst bedragen €30,- deze worden geheel vergoed door De Ouderenbemiddeling.

Urenlijsten:
Tijdens de werkzaamheden, worden er per dag uren opgeschreven. Dit gebeurt door de zorgverlener zelf. Aan het eind van de maand wordt de urenlijst zowel door de zorginlener als door de zorginlener ondertekend. Wel is het de taak van de zorginlener en de zorgverlener om te zorgen dat de urenlijst bij De Ouderenbemiddeling terecht komt. Na ontvangst van deze urenlijst zal De Ouderenbemiddeling de zorginlener betalen.

Betaling
De vergoeding per uur die overeengekomen is, wordt op basis van de urendeclaratie die u bij De Ouderenbemiddeling inlevert, administratief verwerkt. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs. De De Ouderenbemiddeling zal het bedrag elke maand rond de 15e van de maand uiterlijk bijschrijven op het rekeningnummer van de zorgverlener. De betaling van deze uren valt wettelijk in de regeling van de zogenoemde ´dienstverlening aan huis´. Dit betekent dat de opdrachtgever, de zorginlener, géén inhoudingplicht heeft voor sociale verzekeringspremies. Voor u betekent het uiteraard wel dat het bedrag opgegeven dient te worden aan de belastingdienst. De zorginlener betaalt aan de hand van een factuur aan ons hun servicekosten en de vergoeding die aan de zorgverlener betaald dient te worden.

Belastingdienst:
U bent als zorgverlener zelf verantwoordelijk om naast de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt een bijdrage aan de overheid te betalen. De Ouderenbemiddeling zorgt elk jaar voor een jaaropgave, deze kan u als zorgverlener gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Vakantie
Er is geen betaling van vakantiegeld. Het wettelijke vastgesteld percentage, 8% zit al in het uurloon verwerkt. Van het uurloon wordt door De Ouderenbemiddeling voor u per gewerkt uur een percentage gereserveerd aan vakantie-uren. Dit percentage is 10,43 %. Op deze manier bouwt u de vakantie-uren dus per uur op. Het opnemen van vrije dagen gaat in overleg met de zorginlener, maar dit dient u ook te melden aan De Ouderenbemiddeling.

Opeenvolging van opdrachten
Het kan natuurlijk zo zijn dat het, ondanks de goede bedoelingen, niet klikt tussen u en de zorginlener. In overleg met De Ouderenbemiddeling kan dan gekeken worden naar andere partijen, dit laatste geldt voor zowel de zorginlener als voor u. Voorop staat echter dat zorginlener en zorgverlener de eventuele problemen eerst zelf proberen op te lossen. Als een overeenkomt van een opdracht eindigt, zal De Ouderenbemiddeling zich inspannen aansluitend een nieuwe bemiddeling tot stand te brengen. Het is niet toegestaan na afloop van de overeenkomst zelf met de zorginlener, buiten De Ouderenbemiddeling om, een desbetreffende overeenkomst aan te gaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal De Ouderenbemiddeling een boete opleggen.

Ziekmelding:
Wanneer u als zorgverlener ziek bent dan dient u dat bij de zorginlener te melden. Dit omdat u een overeenkomst met de zorginlener heeft en niet met De Ouderenbemiddeling. De zorginlener dient dan zelf voor een passende oplossing te zorgen. Wanneer een zorgverlener langdurig ziek is, zal De Ouderenbemiddeling voor de zorginlener een passende oplossing proberen te zoeken.