Procedures en werkwijze

Procedures en werkwijze van De Ouderenbemiddeling

De Ouderenbemiddeling werkt volgens vaste procedures en veiligheidsprotocollen waarvan alle zorgverleners op de hoogte zijn en naar handelen. Onze zorgverleners worden uitgebreid gescreend en indien nodig bijgeschoold.

Hieronder vindt u een opsomming:

Protocol

Iedere zorgverlener is in het bezit van een verklaring Goed Gedrag en werkt aan de hand van;

  • Meldcode Huiselijk Geweld;
  • Ongevallenprocedure;
  • Overlijdensprocedure;
  • Voordat de werkzaamheden starten voeren wij een veiligheids- en risico inventarisatie uit;

Klachtenregeling
De Ouderenbemiddeling heeft een klachtenprocedure. Indien er zich een klacht voordoet, wordt deze volgens de procedure afgehandeld.

Werkwijze

  • De Ouderenbemiddeling voert intake- en koppelingsgesprekken met alle zorgverleners.
  • De Ouderenbemiddeling voert jaarlijks voortgangsgesprekken met de zorgverleners en evaluatiegesprekken met de zorginleners.
  • De Ouderenbemiddeling legt jaarlijks minstens twee huisbezoeken af bij de zorginlener waar haar zorgverleners werkzaam zijn.
  • De Ouderenbemiddeling ondersteunt haar zorgverleners bij vragen rondom de werkzaamheden.
  • De Ouderenbemiddeling voert één keer per jaar risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uit op de werklocaties.