tarieven

Basistarieven De Ouderenbemiddeling

De Ouderenbemiddeling hanteert het principe van ‘zorg-uren‘. Een heldere tarievenstructuur zonder allerlei bijkomende kosten. Onze tarieven zijn dus inclusief bemiddelingskosten.

U betaalt inschrijvingskosten, deze kosten bedragen 59,50 EURO.(incl. BTW)
Wanneer wij tot een bemiddeling met een passende zorgverlener komen, betaalt u nogmaals een bedrag van 59,50 EURO. (incl. BTW)

Wat wordt er met deze bedragen bekostigd?

  • Intakegesprek
  • Bemiddelingsgesprek
  • Screening zorgverleners (sollicitatiegesprekken, Verklaring Omtrent Goed Gedrag )
  • Werving zorgverleners( advertentiekosten e.d. )
  • Administratieve kosten

De bemiddelingsovereenkomst is voor onbepaalde tijd.

Maandelijks ontvangt u een factuur met het urenoverzicht in totaal.
De Ouderenbemiddeling vervult de kassiersfunctie. Dat betekent dat u het verschuldigde bedrag betaald aan De Ouderenbemiddeling en dat wij de zorgverlener uitbetalen.
Jaarlijks ontvangen u en de zorgverlener een jaaroverzicht t.b.v. de afrekening van uw toeslag met de belastingdienst.

Tarieven
zorguren € 17,50 excl. 21% BTW